Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

17.10.2019

Информация за дата, размер, плащане по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет - доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ДГ №21 “КАЛИНА МАЛИНА„ от 22.10.2017 г.: Гориво 17.10.2019.pdf (17.10.2019г.)

26.09.2019

Съобщение за изпълнен договор

На 26.09.2019 година приключи изпълнението по договор "Ремонтни дейности в група "Слънчо" и група"Звездичка".

20.09.2019

Заповеди по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко":
Заповед за определени заявители (20.09.2019)
Заповед "Училищно мляко" (20.09.2019)
Заповед "Училищен плод" (20.09.2019)

12.09.2019

Обществена поръчка чрез процедура по ЗОП 02783-2019-0001 с предмет "Доставка на Газьол за промишлени и комунални цени за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 21 "Калина Малина", гр. Варна, ж.к. Чайка, до бл. 40"

Решение за откриване на процедура

Борсов договор

Обявление за възложена поръчка

09.09.2019

Обявление за процедура по схема "Училищен плод" и по схема "Училищно мляко".

Обявление (09.09.2019)

Предишни обяви >>