Заповед временни противоепидемични мерки


Съобщение от 19.03.2021 г.


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

09.09.2019

Съобщение за изпълнен договор

На 09.09.2019 година приключи изпълнението на договор с предмет "Ремонтни работи по нов корпус на ДГ №21"Калина Малина ".

16.08.2019

Протокол от заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка -ремонтни дейности в група Слънчо" и група "Звездичка".

Протокол (16.08.2019г.)

20.08.2019

Договор - "Алсис"ЕООД - Изпълнение ремонтни дейности в ДГ №21"К.Малина " - група"Слънчо" и група "Звездичка".

Договор (20.08.2019г.)

<< Следващи обяви  Предишни обяви >>