Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Прием


Линк за кандидатстване в 1 група /Деца,родени 2019 година / : https://dg.uslugi.io/


КЛАСИРАНЕ - 08.08.2022 ГОДИНА

Деца, родени 2019 година :
1. Вх. № 854/08.08.2022 година - 10,11 часа
2. Вх. № 854/08.08.2022 година - 10,11 часа
3. Вх. № 858/08.08.2022 година – 11,37 часа

Деца, родени 2018 година :
1. Вх. № 862/08.08.2022 година - 12,36 часа
2. Вх. № 883/10.08.2022 година - 08,44 часа

Деца, родени 2017 година :
1. Вх. № 867/09.08.2022 година – 08,14 часа

Записване на класираните : от 16.08.2022г. – 19.08.2022г.
От 8.00 часа – 16.00 часа