Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Прием


Линк за кандидатстване в 1 група /Деца,родени 2019 година / : https://dg.uslugi.io/


Свободни места - 06.02.2023 година

Деца, родени 2019 година - 2 места
Деца, родени 2018 година - 1 място
Деца, родени 2017 година - 1 място
Деца, родени 2016 година - 1 място


Прием на документи:

Пред прозорците на канцеларията на ЗАС: понеделник до петък /06.02.2023г. - 10.02.2023г./ от 8 часа до 16.30 часа
Записване : от 13.02.23г. – 17.02.23г. до 16.00 часа