Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на info-400254@edu.mon.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Прием


Линк за кандидатстване в 1 група /Деца,родени 2020 година / : https://dg.uslugi.io/

КЛАСИРАНЕ - 18.09.2023 ГОДИНА

Деца, родени 2020 година:
1. Вх. № 938/11.09.2023г. – 08.35ч.

Деца, родени 2017 година:
1. Вх. № 937/11.09.2023г. – 08.20ч.

Записване на класираните : от 18.09.2023г. до 21.09.2023г.
от 8.00 часа – 16.00 часа в канцеларията


Свободни места - 11.09.2023 година

Деца, родени 2020 година – 1 място
Деца, родени 2018 година – 1 място
Деца, родени 2017 година – 1 място

Прием на документи: В канцеларията на ДГ

Подаване на заявление за прием в ДГ:
от понеделник 11.09.2023г до петък 15.09.2023г, вкл.,
от 8.00 до 16.00 часа

Класиране: 15.09.2023г – до 16.30 часа

Записване на класираните деца: от 18.09.2023г до 21.09.2023г, вкл.,
от 8.00 до 16.00 часа