Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Квалификация на персонала -начало 30.06.2022

Начало 13 часа година online през Zoom - 8 академични присъствени часа, 8 академични дистанционни часа, теми: Учителят -"инструкции за ползване ".Трудности с деца без СОП. Трудности с деца със СОП., обучаваща организация -"Идеите" ЕООД, брой педагогически специалисти - 20.