Заповед временни противоепидемични мерки


Съобщение от 19.03.2021 г.


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Документи по ЗПУО за учебната 2019/2020г


Годишен план за дейността (pdf)

Програмна система (pdf)

Правилник за дейността (pdf)

Етичен кодекс (pdf)

БДП (pdf)

План квалификационна дейност (pdf)

Информация за Организация на учебния ден (pdf)

Седмично разпределение (pdf)

Дневен режим (pdf)

<< Актуални документи