Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на info-400254@edu.mon.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15

Бюджет 2024

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-31.03.2024 г.: Oтчет 1 (31.03.2024 г.)


Бюджет 2023

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-31.03.2023 г.: Oтчет 1 (31.03.2023 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-30.06.2023 г.: Oтчет 2 (30.06.2023 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-30.09.2023 г.: Oтчет 3 (30.09.2023 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-31.12.2023 г.: Oтчет 4 (31.12.2023 г.)


Бюджет 2022

Публикуван бюджет 2022: Бюджет 2022 (13.07.2022 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-31.03.2022 г.: Oтчет 1 (31.03.2022 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-30.06.2022 г.: Oтчет 2 (30.06.2022 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-30.09.2022 г.: Oтчет 3 (30.09.2022 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-31.12.2022 г.: Oтчет 4 (31.12.2022 г.)


Бюджет 2021

Публикуван бюджет 2021: Бюджет 2021 (27.05.2021 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-31.03.2021 г.: Oтчет 1 (31.03.2021 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-30.06.2021 г.: Oтчет 2 (30.06.2021 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-30.09.2021 г.: Oтчет 3 (30.09.2021 г.)

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01-31.12.2021 г.: Oтчет 4 (31.12.2021 г.)


Бюджет 2020

Публикуван бюджет 2020: Бюджет 2020 (26.03.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие 2020 година: Отчет 1 (31.03.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 2-ро тримесечие 2020 година: Отчет 2 (30.06.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 3-то тримесечие 2020 година: Отчет 3 (30.09.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 4-то тримесечие 2020 година: Отчет 4 (31.12.2020 г.)

Бюджет 2019 >>