Уважаеми родители, отворихме вход за влизане и излизане в детската градина от страна на бл.40.

Голямата врата ще се използва от доставчиците.

Поради стартирали ремонтни дейности на нова сграда от съображения за сигурност е затворен входа на оградата срещу нея.


СВОБОДНИ МЕСТА:

Родени 2016 г. - 1 място

Прием на документи:

От 19.08.2019г. до 23.08.2019г. от 8 часа до 16.30 часа при техн. секратар в ДГ №21 "Калина Малина"