Относно извършването на стопанска дейност от училищни настоятелства и събирането на средства от родителите на децата и учениците

Прием на деца

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Обществен съвет


Правилник на Обществения съвет (docx)

Дейност на Обществения съвет (docx)

Покана за излъчване членове на Обществения съвет (docx)