Уважаеми родители, отворихме вход за влизане и излизане в детската градина от страна на бл.40.

Голямата врата ще се използва от доставчиците.

Поради стартирали ремонтни дейности на нова сграда от съображения за сигурност е затворен входа на оградата срещу нея.


СВОБОДНИ МЕСТА:

1 група, родени 2015 г. - 3 места
3 група, родени 2013 г. - 3 места
4 група, родени 2012 г. - 2 места

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ :

От 15.04.2019г. до 19.04.2019г. от 8.00 - 16.30ч. при технически секретар

14.05.2019

Договор за изпълнение "Изпълнение на обект "Ремонтни работи по нов корпус на ДГ № 21 "Калина Малина", ж.к Чайка, гр. Варна".

Договор ЕТ АС Строй (14.05.2019г.)

10.04.2019

Протокол от заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка.

Протокол и приложение (10.04.2019г.)

28.02.2019

Оферта с обява с предмет "Ремонтни работи по нов корпус на ДГ №21"Калина Малина ",ж.к"Чайка",град Варна

Обява (28.02.2019г.)
Приложение 1 - Техническа спецификация (28.02.2019г.)
Договор проект (28.02.2019г.)
Образци (28.02.2019г.)
Количествено Стойностна Сметка 1 (28.02.2019г.)
Количествено Стойностна Сметка 2 (28.02.2019г.)

Предишни обяви >>