Относно извършването на стопанска дейност от училищни настоятелства и събирането на средства от родителите на децата и учениците

Прием на деца

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15

16.03.2016

Информация за дата,размер,плащане по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет -доставка на газьол за нуждите на ДГ №21 “КАЛИНА МАЛИНА„ от 21.10.2015 г.:

Гориво 03.2016.jpg (16.03.2016г.)


26.01.2016

Информация за дата,размер,плащане по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет -доставка на газьол за нуждите на ДГ №21 “КАЛИНА МАЛИНА„ от 21.10.2015 г.:

Гориво 01.2016.pdf (26.01.2016г.)


Обществена поръчка чрез процедури по ЗОП - 02783-2015-0001 с предмет: "Доставка на Газьол за отопление, маркиран-червен за нуждите на Целодневна детска градина /ДГ/ № 21 "Калина Малина", гр. Варна, ж.к. Чайка, до бл. 40. "

Решение

Договор борсово представителство

Борсов договор

<< Следващи обяви  Предишни обяви >>