Относно извършването на стопанска дейност от училищни настоятелства и събирането на средства от родителите на децата и учениците

Прием на деца

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15

Обществена поръчка чрез процедури по ЗОП - 02783-2014-0002 с предмет: "Доставка на Газьол за отопление, маркиран-червен за нуждите на Целодневна детска градина /ДГ/ № 21 "Калина Малина" за отоплителен сезон 2013 г./2014 г."

Информация за обществена поръчка

Решение

Информация за сключен договор

Борсов договор

Договор борсово представителство

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗОП-2015

02.09.2015

Информация за дата,размер,плащане по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет -доставка на газьол за отопление на ДГ №21 “КАЛИНА МАЛИНА„ от 02.09.2015 г:

Гориво 09.2015.pdf


28.05.2015

Информация за дата,размер,плащане по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет -доставка на газьол за отопление на ДГ №21 “КАЛИНА МАЛИНА„ от 28.05.2015 г:

Гориво 05.2015.pdf


<< Следващи обяви  Предишни обяви >>