Относно извършването на стопанска дейност от училищни настоятелства и събирането на средства от родителите на децата и учениците

Прием на деца

05.05.2017

Информация за дата,размер,плащане по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет -доставка на газьол за нуждите на ДГ №21 “КАЛИНА МАЛИНА„ от 21.10.2015 г.: Гориво 5.05.2017.pdf (09.05.2017г.)

01.03.2017

Информация за дата,размер,плащане по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет -доставка на газьол за нуждите на ДГ №21 “КАЛИНА МАЛИНА„ от 21.10.2015 г.: Гориво 1.03.2017.pdf (1.03.2017г.)

16.01.2017

Информация за дата,размер,плащане по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет -доставка на газьол за нуждите на ДГ №21 “КАЛИНА МАЛИНА„ от 21.10.2015 г.: Гориво 16.01.2017.pdf (16.01.2017г.)

14.11.2016

Информация за дата,размер,плащане по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет -доставка на газьол за нуждите на ДГ №21 “КАЛИНА МАЛИНА„ от 21.10.2015 г.: Гориво 14.11.2016.pdf (14.11.2016г.)

04.11.2016

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПОЧАСОВО НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТАНДАРТИ

Детска градина №21 "Калина Малина " обявява конкурс за отдаване под наем почасово на помещение за допълнителни педагогически дейности извън Държавно образователните стандарти. Необходимите документи за кандидатстване може да свалите тук:

356 - Обява-условия на конкурса (pdf)

357 - Заявление (pdf) (docx)

358 - Договор (pdf) (docx)

359 - Договор (pdf) (docx)

360 - Договор (pdf) (docx)

361 - Декларации за фирмите (pdf) (docx)

362 - Декларация за членове на Комисия (pdf) (docx)

363 - Заповед на директора на ДГ №21 "Калина Малина" (pdf)

376 - Заповед класирани фирми по обособени позиции (pdf)

<< Следващи обяви  Предишни обяви >>