Уважаеми родители, отворихме вход за влизане и излизане в детската градина от страна на бл.40.

Голямата врата ще се използва от доставчиците.

Поради започнал ремонт на площадките на двора е желателно да се ползва входа на новата сграда. Отвън са отворени и двата входа, обозначено е с ленти зоните за недвижение.

1а и1б групи играят във вътрешните дворове,а другите на площадките пред нова сграда.

СВОБОДНИ МЕСТА:

Родени 2016 г. - 1 място
Родени 2015 г. - 2 мeстa
Родени 2013 г. - 6 места

Прием на документи:
От 27.01.2020г. до 31.01.2020г. от 8 часа до 16.30 часа при техн. секратар и ЗАС в ДГ №21 "Калина Малина"

09.09.2019

Съобщение за изпълнен договор

На 09.09.2019 година приключи изпълнението на договор с предмет "Ремонтни работи по нов корпус на ДГ №21"Калина Малина ".

16.08.2019

Протокол от заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка -ремонтни дейности в група Слънчо" и група "Звездичка".

Протокол (16.08.2019г.)

20.08.2019

Договор - "Алсис"ЕООД - Изпълнение ремонтни дейности в ДГ №21"К.Малина " - група"Слънчо" и група "Звездичка".

Договор (20.08.2019г.)

<< Следващи обяви  Предишни обяви >>