Относно извършването на стопанска дейност от училищни настоятелства и събирането на средства от родителите на децата и учениците

Прием на деца

28.11.2017

Обществена поръчка чрез процедури по ЗОП - 02783-2017-0001 с предмет: "Доставка на Газьол за промишлени и комунални цени за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 21 "Калина Малина", гр. Варна, ж.к. Чайка, до бл. 40"

Решение

Борсов договор

Обявление за възложена поръчка

16.08.2017

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПОЧАСОВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТАНДАРТИ

Детска градина №21 "Калина Малина " обявява конкурс за отдаване под наем почасово на помещения за допълнителни педагогически дейности извън Държавно образователните стандарти.

Поради допусната техническа грешка в точка 4.1 на Заповед № 660/10.08.17г. - IV дейност цената да се чете 6 лв. на час.

Необходимите документи за кандидатстване може да свалите тук:

Обява-условия на конкурса (docx)

Заявление (docx)

Договор Модерни танци (docx)

Договор Народни танци (docx)

Договор Английски език (docx)

Договор Приложно-декоративни техники (docx)

Декларации (docx)

Заповед 660 на директора на ДГ №21 "Калина Малина" за допълнителни педагогически дейности (pdf)

Заповед 673 на директора на ДГ №21 "Калина Малина" за корекция поради техническа грешка (pdf)

Заповед 709 на директора на ДГ №21 "Калина Малина за класирани фирми по обособени позиции (pdf)

<< Следващи обяви  Предишни обяви >>