1.Документи за попълване от родители - носят се на хартия на 26.05.2020 г. или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. Заявление


2.Организация на работа :

2.1. Заповед № 949/07.07.2020 г. на директора на ДГ №21"К.Малина"

2.2. Вътрешни правила за работа в условия на COVID-19

2.3.График за приемане и изпращане на децата

2.4 Процедура за почистване и дезинфекция

2.5.Процедура при съмнение или случай на COVID-19 при дете

2.6. Процедура при наличие на симптоми за COVID-19 при възрастен

2.7.Разпределение детски площадки


3.Линк за кандидатстване в 1 група /Деца,родени 2017 година / : https://dg.is-vn.bg/

Свободни места:

Деца,родени 2017 година - 3
Деца, родени 2016 година - 0
Деца,родени 2015 година - 1
Деца,родени 2014 година - 2

Прием на заявления : от 03.08.2020 до 06.08.2020 година от 8часа до 16.30 часа в детската градина.

Заповед № 994/28.07.2020 г. на директора на ДГ №21"К.Малина"

09.09.2019

Съобщение за изпълнен договор

На 09.09.2019 година приключи изпълнението на договор с предмет "Ремонтни работи по нов корпус на ДГ №21"Калина Малина ".

16.08.2019

Протокол от заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка -ремонтни дейности в група Слънчо" и група "Звездичка".

Протокол (16.08.2019г.)

20.08.2019

Договор - "Алсис"ЕООД - Изпълнение ремонтни дейности в ДГ №21"К.Малина " - група"Слънчо" и група "Звездичка".

Договор (20.08.2019г.)

<< Следващи обяви  Предишни обяви >>