1.Документи за попълване от родители - носят се на хартия на 26.05.2020 г. или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. Заявление


2.Организация на работа :

2.1. Заповед № 854/22.05.2020 г. на директора на ДГ №21"К.Малина"

2.2. Вътрешни правила за работа в условия на COVID-19

2.3.График за приемане и изпращане на децата

2.4 Процедура за почистване и дезинфекция

2.5.Процедура при съмнение или случай на COVID-19 при дете

2.6. Процедура при наличие на симптоми за COVID-19 при възрастен

2.7.Разпределение детски площадки


3.Линк за кандидатстване в 1 група /Деца,родени 2017 година / : https://dg.is-vn.bg/


Таксите за м.март за присъствените дни ще можете да заплатите след възобновяване на дейността на детската градина, като за периода на забава няма да дължите лихви на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение.

Които от Вас имат кодове за електронно плащане могат да ги заплатят.

09.09.2019

Съобщение за изпълнен договор

На 09.09.2019 година приключи изпълнението на договор с предмет "Ремонтни работи по нов корпус на ДГ №21"Калина Малина ".

16.08.2019

Протокол от заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка -ремонтни дейности в група Слънчо" и група "Звездичка".

Протокол (16.08.2019г.)

20.08.2019

Договор - "Алсис"ЕООД - Изпълнение ремонтни дейности в ДГ №21"К.Малина " - група"Слънчо" и група "Звездичка".

Договор (20.08.2019г.)

<< Следващи обяви  Предишни обяви >>