Заповед временни противоепидемични мерки


Съобщение от 19.03.2021 г.


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Прием


Линк за кандидатстване в 1 група /Деца,родени 2017 година / : https://dg.is-vn.bg/


Свободни места - 07.06.2021 година

Деца, родени 2015 година - 1 места

Прием на документи:

Пред прозорците на канцеларията на ЗАС: понеделник до четвъртък /07.06. - 11.06.2021/ от 8:00 ч. до 16.30 ч.

Записване : от 14.06.21г. – 18.06.21г. до 16.30 часа