Басейнът в ЦДГ №21 спира да работи до края на учебната 2012/2013 година поради – работа със сборни групи/непълен педагогически норматив за учителя по плуване /,наличие на 2 карантинни групи – варицела-2 б група и скарлатина- 2в група,ползване на платен годишен от учителя по плуване и предстояща смяна на котела в парното помещение. Забележка : Обучението по плуване е част от учебно – възпитателния процес през учебната година ,води се по учебен план ,учителя изпълнява педагогически норматив -24 часа седмично и ползва платен годишен отпуск през летния период.
На 27.06. 2013 година от 17 часа ще се състои родителска среща на новоприетите деца- р. 2010 година в група „Звездичка „

ПЕСНИЧКА ЗА ОБИЧ

Ако в зори закопнееш
в приказка да поживееш
моля, не се колебай-
приказки сбъдват се , знай,
в нашата детска градина
с име “ Калина Малина “

Ако приятел си нямаш
и ти е тъжно без мама
моля, не се колебай –
верни приятели, знай,
чакат те в детска градина
с име “ Калина Малина “

Ако от обич обзето
вече ти тупка сърцето
моля, не се колебай –
своята обич отдай
на чудната детска градина
с име “ Калина Малина “

Р.Пенева
28 май 1997 г.