Относно извършването на стопанска дейност от училищни настоятелства и събирането на средства от родителите на децата и учениците

Прием на деца

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Други


Превенция на насилието и агресията - добри практики: (pdf)

Практически насоки за действията които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации: (pdf)

Информация за социалните услуги в общността за деца: (pdf)

Държавна агенция за закрила на детето - контакти: (pdf)