Заповед временни противоепидемични мерки


Съобщение от 19.03.2021 г.


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Документи по ЗПУО за учебната 2020/2021г.


Годишен план за дейността (pdf)

Програмна система (pdf)

Правилник за дейността (pdf)

Етичен кодекс (pdf)

Организация на учебния ден (pdf)

Стратегия за развитие (pdf)

План БДП (pdf)

Архив >>