Уважаеми родители, отворихме вход за влизане и излизане в детската градина от страна на бл.40.

Голямата врата ще се използва от доставчиците.

Поради започнал ремонт на площадките на двора е желателно да се ползва входа на новата сграда. Отвън са отворени и двата входа, обозначено е с ленти зоните за недвижение.

1а и1б групи играят във вътрешните дворове,а другите на площадките пред нова сграда.

СВОБОДНИ МЕСТА:

Родени 2016 г. - 2 мeстa
Родени 2015 г. - 2 мeстa
Родени 2013 г. - 5 места

Прием на документи:
От 11.11.2019г. до 15.11.2019г. от 8 часа до 16.30 часа при техн. секратар и ЗАС в ДГ №21 "Калина Малина"

Контакти

Варна,кв.Чайка до бл. 40

dg21kalinamalina_vn@abv.bg

052/302215 –директор
052/331515 - домакин