Уважаеми родители, отворихме вход за влизане и излизане в детската градина от страна на бл.40.

Голямата врата ще се използва от доставчиците.

Поради започнал ремонт на площадките на двора е желателно да се ползва входа на новата сграда. Отвън са отворени и двата входа, обозначено е с ленти зоните за недвижение.

1а и1б групи играят във вътрешните дворове,а другите на площадките пред нова сграда.

СВОБОДНИ МЕСТА:

Родени 2016 г. - 2 мeстa
Родени 2015 г. - 2 мeстa
Родени 2013 г. - 5 места

Прием на документи:
От 11.11.2019г. до 15.11.2019г. от 8 часа до 16.30 часа при техн. секратар и ЗАС в ДГ №21 "Калина Малина"

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15

Бюджет 2019

Публикуван бюджет 2018: Бюджет 2019

Отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие 2019 година: Отчет 1 (31.03.2019 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 2-ро тримесечие 2019 година: Отчет 2 (30.06.2019 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 3-то тримесечие 2019 година: Отчет 3 (30.09.2019 г.)


Бюджет 2018

Публикуван бюджет 2018: Бюджет 2018

Отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие 2018 година: Отчет 1 (31.03.2018 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 2-ро тримесечие 2018 година: Отчет 2 (30.06.2018 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 3-то тримесечие 2018 година: Отчет 3 (30.09.2018 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 4-то тримесечие 2018 година: Отчет 4 (31.12.2018 г.)


Бюджет 2017

Публикуван бюджет 2017: Бюджет 2017

Отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие 2017 година: Отчет 1 (31.03.2017 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 2-ро тримесечие 2017 година: Отчет 2 (30.06.2017 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 3-то тримесечие 2017 година: Отчет 3 (30.09.2017 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 4-то тримесечие 2017 година: Отчет 4 (31.12.2017 г.)


>> Бюджет 2016